‘กองทัพอากาศ’ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 908 อัตรา

‘กองทัพอากาศ’ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 908 อัตรา

‘กองทัพอากาศ’ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 908 อัตรา

“กองทัพอากาศ” ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการประจำปี 2563 จำนวน 908 อัตรา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน พลอาสาสมัคร ลูกจ้างและพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในกองทัพอากาศเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร จำนวน 908 อัตรา ประจำปี 2563 ดังนี้

1. บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี) จำนวน 90 อัตรา

– ระดับปริญญาโท 3 อัตรา

– ระดับปริญญาตรี 87 อัตรา

2. บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) จำนวน 818 อัตรา

– ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 13 อัตรา

– ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 438 อัตรา

– ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 367 อัตรา

การรับสมัครสอบ กองทัพอากาศเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2563 ที่เว็บไซต์ https://www.rtaf-recruit.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)