นพ.ระวี วอนรัฐ ช่วยครู เป็นหนี้ท่วมหัว โดนยึดบ้าน ยึดทรัพย์ จนเครียด !!

นพ.ระวี วอนรัฐ ช่วยครู เป็นหนี้ท่วมหัว โดนยึดบ้าน ยึดทรัพย์ จนเครียด !!

นพ.ระวี วอนรัฐ ช่วยครู เป็นหนี้ท่วมหัว โดนยึดบ้าน ยึดทรัพย์ จนเครียด !!
นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ กล่าวอภิปรายในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเรื่องปัญหาการแก้หนี้สินครู ว่า ในขณะนี้ทางสมาคมพัฒนาครูไทยได้มาร้องเรียน ถึงเรื่องความเดือดร้อนของครูทั่วประเทศที่สะสมมายาวนาน จากปัญหาหนี้โครงการ ชพค. ประมาณ 4 แสนกว่าราย “ปัญหาหนี้สินครูถึงขั้นวิกฤต ครูถูกยึดบ้าน ยึดทรัพย์ เครียดจนต้องหนีหนี้ เครียดจนป่วย คุณภาพชีวิตตกต่ำ และถึงขั้นฆ่าตัวตายถึง 3 ราย เพราะหาทางออกไม่ได้” 
 
 
ทั้งนี้ ศาลปกครองกลาง ได้มีคำสั่งให้ต้นสังกัดหักเงินเดือนครู เพื่อไปใช้หนี้เหลือให้เพียง 30% ส่งผลให้ครูที่เกษียณอายุแล้ว กลับต้องมีภาระหนี้สินมากขึ้น เนื่องจากรายได้จากบำนาญน้อยกว่าเงินเดือนก่อนปลดเกษียณ โดยขณะนี้ธนาคารออมสิน กำลังจะยึดทรัพย์ ยึดบ้าน ทั้งครูลูกหนี้ และครูที่เป็นผู้ค้ำประกัน ทั้งที่ครูผู้ค้ำประกันมีเงินพอผ่อนจ่ายในฐานะผู้ค้ำประกันได้ แต่ธนาคารออมสินก็ไม่ยอม จะยึดทรัพย์ท่าเดียว 
นพ.ระวี กล่าวอีกว่า ผมขอเรียกร้องท่านนายกรัฐมนตรี ต้องลงมาดูแลแก้ไขหนี้สินครู ทั้งระบบโดยรีบด่วน ต้องตั้งคณะกรรมการแก้ไขหนี้สินครูแบบบูรณาการ จากหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้อง มิเช่นนั้นจะส่งผลต่อการปฏิรูปการศึกษา เพราะครูทั่วประเทศ ขาดขวัญและกำลังใจ เหลือแต่ความท้อแท้มองไม่เห็นอนาคตของตนเองแล้ว จะมีกำลังใจอะไรที่จะมาสอนเด็กนักเรียน และขอให้แจ้งธนาคารออมสิน ให้พิจารณาผ่อนผันการชำระหนี้ และชะลอการ ยึดบ้าน ยึดทรัพย์ ของครูผู้เป็นผู้ค้ำประกันหนี้