วอนผู้ใหญ่ใจดีช่วยด่วน…โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้แค่ 1 เครื่อง

วอนผู้ใหญ่ใจดีช่วยด่วน…โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้แค่ 1 เครื่อง

วอนผู้ใหญ่ใจดีช่วยด่วน…โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้แค่ 1 เครื่อง

เด็กโรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง โรงเรียนขนาดเล็กในเมืองสระแก้ว วอนผู้ใจบุญหรือหน่วยงานช่วยสานฝันให้เด็ก ๆ มีคอมพิวเตอร์ใช้งาน หลังเข้าไปตรวจสอบพบทั้งโรงเรียนมีคอมพิวเตอร์แค่เพียง 1 เครื่อง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังได้รับการประสานจากชาวบ้านในพื้นที่โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปิดทำการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยตั้งแต่อนุบาล 1-ประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน จำนวน 76 คน เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ปัจจุบันยังไม่สามารถจัดการเรียนการสอนกับเด็กได้อย่างเต็มที่ ในการพัฒนาการศึกษา เพราะงบประมาณที่โรงเรียนได้รับจัดสรรจากรัฐบาลมีจำนวนจำกัด ทำให้ขาดทุนทรัพย์ อีกทั้งโรงเรียนไม่มีคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นทางโรงเรียนถือว่าเป็นโรงเรียนที่ยังขาดแคลนสื่อและอุปกรณ์ทางการศึกษาที่จำเป็นต่อการจัดการศึกษาแก่นักเรียนและนักเรียนยังอยู่ในสภาพด้อยโอกาส ที่จะได้เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอย่างเต็มที่ ในยุคสังคมข้อมูลข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงอยากขอให้ผู้ใจบุญที่ต้องการช่วยเหลือด้านการศึกษาหรือหน่วยงานที่มีงบประมาณด้านนี้ เข้าช่วยเหลือให้เด็ก ๆ ได้มีคอมพิวเตอร์ใช้งานในโรงเรียนบ้านคลองศรีเมืองด้วย “นายธรรมนูญ ขอพึ่ง ผอ.โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง เปิดเผยว่า โรงเรียนมีครูประจำการ 5 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน ภารโรง 1 คน และมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 76 คน แต่ทั้งโรงเรียนมีคอมพิวเตอร์อยู่เพียงเครื่องเดียว” เท่านั้น ทำให้การจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนทุกคนได้มีความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนในวันข้างหน้า สำหรับเป็นพื้นฐานการศึกษาของนักเรียนในระดับสูงต่อ ๆ ไป ไม่สามารถดำเนินการได้ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารสามารถส่งต่อถึงกันได้อย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทางโรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง จึงอยากขอความอนุเคราะห์ มายังผู้ใจบุญและหน่วยงานที่มีงบประมาณเข้ามาช่วยเหลือเด็กนักเรียนให้มีคุณภาพทางการศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด มีวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนครบและเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน “หากท่านผู้ใหญ่ใจดี สามารถส่งเสริมหรือสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ทางโรงเรียนน้อมรับด้วยความยินดียิ่งครับ เพื่อเด็กที่ด้อยโอกาส และขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดี ที่เห็นความสำคัญของโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ในเมืองสระแก้ว ตอนนี้เราขาดห้องปฏิบัติการ ขาดคอมพิวเตอร์ให้เด็กเรียน ถ้าเรามีตรงนี้ เด็กนักเรียนก็จะเข้าถึงสื่อ เข้าถึงการเรียนการสอนที่ทันสมัยขึ้น ตอบโจทย์นโยบายของ สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการให้ไอซีที” ของเราต้องเหนือชั้น พัฒนาเด็กให้มีศักยภาพต่อไป” ผอ.โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง กล่าว
 

  

 

 

ที่มา มติชนออนไลน์ :>> https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1928476