สพฐ. ร่อนหนังสือถึงโรงเรียนทั่วประเทศ เลิกเรียนวันเว้นวัน เปิดเรียนตามปกติเริ่ม 13 ส.ค.นี้

สพฐ. ร่อนหนังสือถึงโรงเรียนทั่วประเทศ เลิกเรียนวันเว้นวัน เปิดเรียนตามปกติเริ่ม 13 ส.ค.นี้

สพฐ. ร่อนหนังสือถึงโรงเรียนทั่วประเทศ เลิกเรียนวันเว้นวัน เปิดเรียนตามปกติเริ่ม 13 ส.ค.นี้

เมื่อวันที่ 11 ส.ค. นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ส่งหนังสือ ด่วนที่สุด เรื่อง การทดลองเปิดเรียนแบบ On-site หรือ การเรียนในโรงเรียนพื้นที่ปลอดภัย ภายใต้เงื่อนไขของ สบค. จังหวัด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 เต็มรูปแบบทั่วประเทศ ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)ทั่วประเทศรับทราบ

ทั้งนี้ คำสั่งดังกล่าว เป็นไปตามมติ คณะกรรมการ เฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด- 19 ในการพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการการาระวังของโรคดังกล่าว

โดยการทดลองเปิดเรียนแบบ On-site ของสถานศึกษาเต็มรูปแบบ แต่นักเรียนจะต้องจดบันทึกการเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ หลังเลิกเรียน เพื่อเป็นมาตรการในการติดตามนักเรียนหากมีการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวในสถานศึกษา และสถานศึกษาจะต้องปรับการจัดการเรียนการสอน

โดยเน้นการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนเพื่อใช้ห้องเรียนให้น้อยที่สุด ซึ่งการทดลองครั้งนี้ได้รับอนุติจากพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สามารถทดลองเปิดเรียนแบบ On-site เต็มรูปแบบทั่วประเทศได้ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม เป็นต้นไป

 

นายอำนาจ กล่าวต่อว่า ดังนั้น สพฐ.จึงให้สพท.แจ้งสถานศึกษาในสังกัดทดลองเปิดเรียนแบบ On Site ทั่วประเทศ ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดข้างต้นอย่างเคร่งครัด และดำเนินการตามมาตรการของสาธารณสุข ส่วนมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม ให้โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนได้

หากสถานศึกษามีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมที่ทำให้เกิดการรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก เช่น การประชุม หรือการจัดกิจกรรมรื่นเริง หรือการละเล่นที่มีคนจำนวนมากในสถานศึกษาควรงด หรือหากมีความจำเป็นต้องจัด ให้สถานศึกษาประสานสาธารณสุขในพื้นที่ใกล้บ้านหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการฝาระวังในพื้นที่ให้ความเห็นชอบ และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ

“ผมได้กำชับให้โรงเรียนปฏิบัติตามาตรการของป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งการเปิดเรียนแบบ On Site ครั้งนี้ เป็นการนำร่อง ในโรงเรียนที่มีความพร้อม และเท่าที่ดูโรงเรียนส่วนใหญ่พร้อมที่จะเปิดเรียน 100% เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่ ” นายอำนาจกล่าว