ห้องเรียน 4.0 แอพในห้องเรียน สำหรับครู-นักเรียน

ห้องเรียน 4.0 แอพในห้องเรียน สำหรับครู-นักเรียน

ห้องเรียน 4.0 แอพในห้องเรียน สำหรับครู-นักเรียน

1. Prezi เป็นแอพสำหรับสร้างสื่อนำเสนอได้เป็นอย่างดี
ดาวน์โหลด >>   http://prezi.com

ห้องเรียน 4.0 แอพในห้องเรียน รวมแอพน่าโหลด ไว้ใช้ในห้องเรียน
ห้องเรียน 4.0 แอพในห้องเรียน รวมแอพน่าโหลด ไว้ใช้ในห้องเรียน

 

2. Socrative เป็นแอพสำหรับสร้างแบบทดสอบ
ดาวน์โหลด >>  https://socrative.com/

ห้องเรียน 4.0 แอพในห้องเรียน รวมแอพน่าโหลด ไว้ใช้ในห้องเรียน
 

 

เปลือยชีวิต "อดีตธิดาช้าง" กับเคล็ดลับดีๆ ที่อยากแชร์ต่อ

Mikanutra

นักแสดงสาวชาวญี่ปุ่น เผยวิธีอัพไซต์หน้าอก โดยไม่พึ่งมีดหมอ!ใส่ใจ

Sponsor

 

 

 

 

 

ห้องเรียน 4.0 แอพในห้องเรียน รวมแอพน่าโหลด ไว้ใช้ในห้องเรียน

3. ClassDojo เป็นแอพสำหรับบริหารจัดการชั้นเรียน
ดาวน์โหลด >>  https://www.classdojo.com/

ห้องเรียน 4.0 แอพในห้องเรียน รวมแอพน่าโหลด ไว้ใช้ในห้องเรียน
ห้องเรียน 4.0 แอพในห้องเรียน รวมแอพน่าโหลด ไว้ใช้ในห้องเรียน

 

4. Seesaw เป็นแอพสำหรับจัดการการบ้าน ติดต่อกับผู้ปกครองได้
ดาวน์โหลด >>  https://web.seesaw.me/

 

ห้องเรียน 4.0 แอพในห้องเรียน รวมแอพน่าโหลด ไว้ใช้ในห้องเรียน
ห้องเรียน 4.0 แอพในห้องเรียน รวมแอพน่าโหลด ไว้ใช้ในห้องเรียน

 

5. Kahoot เป็นแอพสำหรับสร้างแบบทดสอบ
ดาวน์โหลด >>  https://kahoot.com/

ห้องเรียน 4.0 แอพในห้องเรียน รวมแอพน่าโหลด ไว้ใช้ในห้องเรียน
ห้องเรียน 4.0 แอพในห้องเรียน รวมแอพน่าโหลด ไว้ใช้ในห้องเรียน

6. Plickers เป็นแอพสำหรับเก็บข้อมูลในห้องเรียน
ดาวน์โหลด >>  https://get.plickers.com/

ห้องเรียน 4.0 แอพในห้องเรียน รวมแอพน่าโหลด ไว้ใช้ในห้องเรียน
 

 

ห้องเรียน 4.0 แอพในห้องเรียน รวมแอพน่าโหลด ไว้ใช้ในห้องเรียน

 

7. Zipgrade เป็นแอพสำหรับตรวจข้อสอบ
ดาวน์โหลด >>  https://www.zipgrade.com/

ห้องเรียน 4.0 แอพในห้องเรียน รวมแอพน่าโหลด ไว้ใช้ในห้องเรียน
ห้องเรียน 4.0 แอพในห้องเรียน รวมแอพน่าโหลด ไว้ใช้ในห้องเรียน

 

ขอขอบคุณที่มา จาก วิทยาการคำนวณ ครูคาวี  เป็นอย่างสูง