เลยตื่นตัวป้องเชื้อไวรัสโคโรนา ตรวจวัดอุณหภูมิเด็กนักเรียนก่อนเข้า รร.

เลยตื่นตัวป้องเชื้อไวรัสโคโรนา ตรวจวัดอุณหภูมิเด็กนักเรียนก่อนเข้า รร.

เลยตื่นตัวป้องเชื้อไวรัสโคโรนา ตรวจวัดอุณหภูมิเด็กนักเรียนก่อนเข้า รร.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลายๆ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเลย เริ่มมีการตื่นตัว มีการนำเครื่องวัดอุณหภูมิมาวัดอุณหภูมิร่างกาย ให้กับนักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียนเพื่อเป็นการคัดกรองการเฝ้าระวังโรค หวัดต่างๆเนื่องจากช่วงนี้มีการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา ทางโรงเรียน เกิดความตื่นตัวให้ความสำคัญในการดูแลรักษาบุตรหลาน

 

นางผ่องเพ็ญ แสงตะวันทองธาร ผู้อำนวยการโรงเรียน แสงตะวันพัฒนา กล่าวว่าทางโรงเรียนได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เมื่ออยู่ในช่วงของความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆ ทางโรงเรียนได้มีการกำชับให้ครูเวร นำอุปกรณ์เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย จำนวนสองเครื่อง ไปสแกนเฝ้าระวังนักเรียนทุกชั้นเรียนที่เดินทางเข้ามาในโรงเรียนหากนักเรียนคนใดมีอุณหภูมิที่สูงมากกว่าปกติ  37 องศา และนำน้ำยาล้างมือ ไปทำความสะอาดมือ ก่อนเข้าโรงเรียน ให้นักเรียน เพื่อความก็จะมีการกันกลองโดยการนำไปนำนักเรียนไปพักผ่อน ที่ห้องพยาบาล และหากอุณหภูมิร่างกายสูงเป็นไข้ก็จะเรียกผู้ปกครองเพื่อนำบุตรหลานให้หยุดการเรียนและไปพักผ่อนเพื่อทำการรักษาต่อไป

 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการเกิดโรคต่างๆ  ในช่วงเริ่มต้นภายในโรงเรียน จะให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมากและเพื่อช่วยทางภาครัฐและหน่วยงานราชการเป็นคัดกรองผู้ป่วย อีกทางหนึ่ง