แผนการสอน » ดาวน์โหลดด่วน! PowerPoint สื่อการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ หลายระดับชั้น ทั้งหมด 39 รายการ แผนการสอน

ดาวน์โหลดด่วน! PowerPoint สื่อการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ หลายระดับชั้น ทั้งหมด 39 รายการ แผนการสอน

26 พฤษภาคม 2019
632   0

วันนี้ทางทีมงาน แอดมิน เว็บไซต์ห้องพักครูได้ แหล่งดาวน์โหลดสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสำหรับครู นั่นคือ อักษรเจริญทัศน์ อจท. ซึ่งก็มีสื่อที่หลากหลายและดีๆมากมาย วันนี้ทางเราได้นำมาเสนอ เป็นบางรายการ เท่านั้น

ชื่อไฟล์
ระดับชั้น
ขนาดไฟล์
ดาวน์โหลด
สไลด์สื่อประกอบการสอน หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ รายวิชาพื้นฐาน ชั้นม.2 เล่ม1 ม.2 158.37 MB ดาวน์โหลด
สไลด์ สื่อประกอบการสอน หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ชั้นป.5 เล่ม2 ป.5 21.25 MB ดาวน์โหลด
สไลด์ สื่อประกอบการสอน หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ชั้นป.5 เล่ม1 ป.5 35.45 MB ดาวน์โหลด
สไลด์สื่อประกอบการสอน หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 ฟิสิกส์ รายวิชาพื้นฐาน ชั้นม.5 ม.5 31.14 MB ดาวน์โหลด
สไลด์สื่อประกอบการสอน หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 เคมี รายวิชาพื้นฐาน ชั้นม.5 ม.5 54.74 MB ดาวน์โหลด
สไลด์สื่อประกอบการสอน หนังสือเรียน โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ชั้นม.5 เล่ม1 รายวิชาเพิ่มเติม ม.5 41.02 MB ดาวน์โหลด
สไลด์สื่อประกอบการสอน หนังสือเรียน ฟิสิกส์ ชั้นม.5 เล่ม1 รายวิชาเพิ่มเติม ม.5 32.22 MB ดาวน์โหลด
สไลด์สื่อประกอบการสอน หนังสือเรียน ชีววิทยา ชั้นม.5 เล่ม1 รายวิชาเพิ่มเติม ม.5 57.33 MB ดาวน์โหลด
สไลด์สื่อประกอบการสอน หนังสือเรียน เคมี ชั้นม.5 เล่ม1 รายวิชาเพิ่มเติม ม.5 29.53 MB ดาวน์โหลด
สไลด์ สื่อประกอบการสอน หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ชั้นป.6 ป.6 141.05 MB ดาวน์โหลด
สไลด์สื่อประกอบการสอน หนังสือเรียน เทคโนโลยี (ออกแบบและเทคโนโลยี) รายวิชาพื้นฐาน ชั้นม.5 ม.5 78.01 MB ดาวน์โหลด
สไลด์สื่อประกอบการสอน หนังสือเรียน เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) รายวิชาพื้นฐาน ชั้นม.5 ม.5 110.79 MB ดาวน์โหลด
สไลด์สื่อประกอบการสอน หนังสือเรียน เทคโนโลยี (ออกแบบและเทคโนโลยี) รายวิชาพื้นฐาน ชั้นม.2 ม.2 183.04 MB ดาวน์โหลด
สไลด์สื่อประกอบการสอน หนังสือเรียน เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) รายวิชาพื้นฐาน ชั้นม.2 ม.2 130.13 MB ดาวน์โหลด
สไลด์สื่อประกอบการสอน หนังสือเรียน เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) รายวิชาพื้นฐาน ชั้นป.5 ป.5 131.16 MB ดาวน์โหลด
สไลด์สื่อประกอบการสอน หนังสือเรียน เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) รายวิชาพื้นฐาน ชั้นป.2 ป.2 137.03 MB ดาวน์โหลด
สไลด์สื่อประกอบการสอน หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ชั้นป.2 เล่ม2 ป.2 96.48 MB ดาวน์โหลด
สไลด์สื่อประกอบการสอน หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ชั้นป.2 เล่ม1 ป.2 198.93 MB ดาวน์โหลด
สไลด์สื่อประกอบการสอน หนังสือเรียนโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ชั้นม.4 เล่ม2 รายวิชาเพิ่มเติม ม.4 70.17 MB ดาวน์โหลด
สไลด์สื่อประกอบการสอน หนังสือเรียน โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ชั้นม.4 เล่ม1 รายวิชาเพิ่มเติม ม.4 104.48 MB ดาวน์โหลด
ชื่อไฟล์
ระดับชั้น
ขนาดไฟล์
ดาวน์โหลด
สไลด์สื่อประกอบการสอน หนังสือเรียน ชีววิทยา ชั้นม.4 เล่ม2 รายวิชาเพิ่มเติม ม.4 59.11 MB ดาวน์โหลด
สไลด์สื่อประกอบการสอน หนังสือเรียน ชีววิทยา ชั้นม.4 เล่ม1 รายวิชาเพิ่มเติม ม.4 96.11 MB ดาวน์โหลด
สไลด์สื่อประกอบการสอน หนังสือเรียน เคมี ชั้นม.4 เล่ม2 รายวิชาเพิ่มเติม ม.4 70.16 MB ดาวน์โหลด
สไลด์สื่อประกอบการสอน หนังสือเรียน เคมี ชั้นม.4 เล่ม1 รายวิชาเพิ่มเติม ม.4 62.14 MB ดาวน์โหลด
สไลด์สื่อประกอบการสอน หนังสือเรียน ฟิสิกส์ ชั้นม.4 เล่ม2 รายวิชาเพิ่มเติม ม.4 62.97 MB ดาวน์โหลด
สไลด์สื่อประกอบการสอน หนังสือเรียน ฟิสิกส์ ชั้นม.4 เล่ม1 รายวิชาเพิ่มเติม ม.4 94.49 MB ดาวน์โหลด
สไลด์สื่อประกอบการสอน หนังสือเรียน วิทย์ฯ ชีวภาพ รายวิชาพื้นฐาน ชั้นม.4 ม.4 130.55 MB ดาวน์โหลด
สไลด์สื่อประกอบการสอน หนังสือเรียน เทคโนโลยี (ออกแบบและเทคโนโลยี) รายวิชาพื้นฐาน ชั้นม.4 ม.4 66.63 MB ดาวน์โหลด
สไลด์สื่อประกอบการสอน หนังสือเรียน เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) รายวิชาพื้นฐาน ชั้นม.4 ม.4 7.58 MB ดาวน์โหลด
สไลด์สื่อประกอบการสอน หนังสือเรียน เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นม.1 ม.1 35.23 MB ดาวน์โหลด
สไลด์สื่อประกอบการสอน หนังสือเรียน เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นม.1 ม.1 23.15 MB ดาวน์โหลด
สไลด์สื่อประกอบการสอน หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ชั้นม.1 เล่ม2 ม.1 146.78 MB ดาวน์โหลด
สไลด์สื่อประกอบการสอน หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ชั้นม.1 เล่ม1 ม.1 78.39 MB ดาวน์โหลด
สไลด์สื่อประกอบการสอน หนังสือเรียน เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นป.4 ป.4 117.29 MB ดาวน์โหลด
สไลด์สื่อประกอบการสอน หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ชั้นป.4 เล่ม2 ป.4 54.85 MB ดาวน์โหลด
สไลด์สื่อประกอบการสอน หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ชั้นป.4 เล่ม1 ป.4 60.26 MB ดาวน์โหลด
สไลด์ประกอบสื่อการเรียนการสอน หนังสือเรียน เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นป.1 ป.1 32.12 MB ดาวน์โหลด
สไลด์สื่อประกอบการสอน หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ชั้นป.1 เล่ม2 ป.1 38.23 MB ดาวน์โหลด
สไลด์สื่อประกอบการสอน หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ชั้นป.1 เล่ม1 ป.1 60.81 MB ดาวน์โหลด

 

ขอบพระคุณที่มาแหล่งสื่อการสอนจาก อจท. http://www.aksorn.com/

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

IGCSE    รับแปลภาษา   สมัครแอร์โฮสเตส