ChillWell Keto Blast Gummies Reviews Keto Strong Reviews Arctos Portable AC Reviews

ข่าวการศึกษา

สพฐ. ร่อนหนังสือถึงโรงเรียนทั่วประเทศ เลิกเรียนวันเว้นวัน...

สพฐ. ร่อนหนังสือถึงโรงเรียนทั่วประเทศ เลิกเรียนวันเว้นวัน เปิดเรียนตามปกติเริ่ม 13 ส.ค.นี้

ด่วน! ลำปาง ประกาศห้ามข้าราชการ ออกนอกจังหวัดตั้งแต่ 1-30...

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด เรื่องมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส...

ปรับใหญ่..สอบ ‘ครูผู้ช่วย’ ปี64 สกัดทุจริต-ยกมาตรฐานข้อสอบ??

ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าในปี 2564 จะมีการปรับใหญ่ระบบการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...

การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ค่าตอบแทน...

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ค่าตอบแทน พนักงานราชการ ครั้งที่ 2

‘บิ๊กร.ร.-เขต’ หนุนรื้อเกณฑ์คัดผอ.ร.ร. เช็กประวัติ-ดูบุคลิก-เลิกอบรมผ่านจอตู้

‘บิ๊กร.ร.-เขต’ หนุนรื้อเกณฑ์คัดผอ.ร.ร. เช็กประวัติ-ดูบุคลิก-เลิกอบรมผ่านจอตู้

เลยตื่นตัวป้องเชื้อไวรัสโคโรนา ตรวจวัดอุณหภูมิเด็กนักเรียนก่อนเข้า...

เลยตื่นตัวป้องเชื้อไวรัสโคโรนา ตรวจวัดอุณหภูมิเด็กนักเรียนก่อนเข้า รร.

สพฐ.แจ้ง 5 ขั้นตอน “ซ้ำชั้น” ร.ร.ทั่วปท.วัดผลหลายแบบ-ซ่อมเสริม-สอบแก้ตัว...

สพฐ.แจ้ง 5 ขั้นตอน “ซ้ำชั้น” ร.ร.ทั่วปท.วัดผลหลายแบบ-ซ่อมเสริม-สอบแก้ตัว “ผ่านไม่ถึงครึ่ง-เกรดต่ำ1.00” ให้เรียนซ้ำ

ศธ.เตรียมคืนอำนาจแต่งตั้งโยกย้าย ขรก.ครูฯ กลับให้เขตพื้นที่การศึกษา

ศธ.เตรียมคืนอำนาจแต่งตั้งโยกย้าย ขรก.ครูฯ กลับให้เขตพื้นที่การศึกษา

นร.เดือด! ชุมนุมใหญ่ ไล่ ผอ.โรงเรียน แฉยับ เอาเงินไปจัดบวงสรวง...

นร.เดือด! ชุมนุมใหญ่ ไล่ ผอ.โรงเรียน แฉยับ เอาเงินไปจัดบวงสรวง ทึ่งพฤติกรรม?

ชวยหนดวย-เมอตองมาเปนผอำนวยการโรงเรยนขนาดเลก

"ช่วยหนูด้วย" เมื่อต้องมาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก